Kernel Groep
kernel groep kernel groep

CPTED Audit

U wilt weten of uw (werk)omgeving sociaal veilig is en of u beschermd bent tegen agressie en criminaliteit? U vraagt zich af of camera’s en hekken de enige oplossing zijn? U zoekt naar bruikbaar en praktisch advies? CPTED Audits geeft u antwoord op uw vragen. Wij doen dit met een kort maar intensief onderzoek ter plaatse. Onze conclusies en aanbevelingen ontvangt u op schrift en in een persoonlijke toelichting of presentatie.

Onze aanpak

In onze aanpak maken wij gebruik van het concept CPTED wat staat voor Crime Prevention Through Environmental Design. Een beproefd Amerikaans concept dat al is ontwikkeld in de vorige eeuw en dat zich richt op het beïnvloeden van menselijk gedrag door het ontwerpen, inrichten en beheren van de fysieke ruimte. We combineren de uitgangspunten van CPTED met aanpakken uit Security Management. Zo ontstaat een evenwichtige aanpak met een focus op natuurlijk en duurzaam beveiligen.
 
Hoe gaan wij vervolgens te werk?
Nadat u ons contact met uw vraag volgt een afspraak waarin u met ons kennismaakt, u ons uw vraag toelicht en wij met u afspraken maken over de uitvoering van de opdracht.
 
De audit zelf bestaat uit een rondgang door het gebouw (een schouw) en een aantal gesprekken met gebruikers c.q. bewoners. Ook is er een gesprek met de verantwoordelijke manager of eigenaar. Deze is tijdens de dag ook beschikbaar om mogelijke vragen te beantwoorden. Tijdens de rondgang worden door ons foto’s genomen. Deze foto’s worden verwerkt in de rapportage. Voor de uitvoering is het fijn wanneer wij over een kleine werkplek beschikken, een zithoek of kamer om daar alvast e.e.a. te kunnen uitwerken.
 
De rapportage die door ons wordt opgesteld omvat een analyse volgens de CPTED methode met conclusies en aanbevelingen hoe de situatie (nog) veiliger kan worden gemaakt en ervaren. Op uw verzoek lichten wij onze rapportage toe in een persoonlijk gesprek of presenteren we de resultaten aan een groep.
 
Uw opbrengst
Uw opbrengst van onze werkzaamheden is dat u een heldere rapportage in handen heft met concrete en bruikbare tips en handreikingen. Veel van deze tips zijn laagdrempelig toe te passen en zijn 
 
Wie zijn wij
Henk Neddermeijer (Kernel)
Rob van den Biggelaar (Habilis Mens en Veiligheid)
 
Vraag vrijblijvend advies over onze manier van advisering.

Bel: 087 - 87 41 806, wij informeren u graag of neem contact op met Henk Neddermeijer via info@kernel-groep.nl.