Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Nieuws

Keynote lezing tijdens NEW SECURITY 2015

Henk Neddermeijer, programmadirecteur van het Beccaria Instituut, verzorgt een keynote lezing tijdens NEW SECURITY 2015. Deze vakbeurs over ‘security in en om gebouwen en infrastructuur’ wordt op 26 en 27 februari 2015 gehouden in de Brabanthal te Leuven.

 

In de keynote ‘Veilig ontwerpen, veilig beheren’ gaat Henk Neddermeijer in op Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED is een bewezen concept, dat in het Nederlands vaak wordt aangeduid met ‘veilig ontwerp en beheer’.

 

Vele veiligheidsprofessionals beweren, dat CPTED slechts thuis hoort in het gebied van de situationele criminaliteitspreventie. Hardcore security professionals hebben dus ogenschijnlijk geen baat bij dit concept. Hun softcore collega’s eigenen zich het concept veelal vanuit het perspectief sociale veiligheid toe.

 

Henk Neddermeijer toont in zijn keynote echter aan, dat beide doelgroepen veel baat kunnen hebben bij de gecombineerde toepassing van CPTED en security risk management. Hij is al vele jaren nationaal en internationaal (waaronder in Zuid-Amerika) pleitbezorger voor de integrale aanpak van veiligheidsproblemen in de publieke en private sector, die de veelzeggende naam ConCePTED heeft gekregen. 

 

Meer weten over onze CPTED opleidingen? Klik hier.

Nieuwsoverzicht