Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Nieuws

Omgevingsgericht Toezicht en Handhaving in Purmerend

In maart en april heeft het Beccaria Instituut een opleiding Omgevingsgericht Toezicht en Handhaving verzorgd voor 20 toezichthouders en boa’s openbare ruimte van de gemeente Purmerend. Deze opleiding is op verzoek van Marcel Blank, Teammanager Toezicht & Handhaving, als maatwerkopleiding voor de gemeente ontwikkeld.

 

 

De combinatie van samenwerking met ketenpartners, signaaltoezicht en de betrokkenheid van burgers en bedrijven heeft een positief effect op de leefbaarheid in Purmerend. Dit effect wordt verstrekt door de toezichthouders en boa’s toe te rusten met kennis van de concepten van informatiesturing en crime prevention through environmental design (CPTED). In de maatwerkopleiding heeft het Beccaria Instituut dan ook een combinatie gemaakt van de principes van informatiegestuurde handhaving en CPTED strategieën en tactieken.

 

 

In de opleiding is uitgebreid gesproken over het anders leren kijken naar de openbare ruimte: het ontwerp, inrichten en beheer van de openbare ruimte heeft invloed op het naleefgedrag. Ook zijn uitdagingen zoals het adviseren van collega’s en de relatie met wijk- en gebiedsgericht werken aan bod gekomen.

 

 

Vanwege het grote succes van de opleiding zal het Beccaria Instituut de opleiding opnemen in haar reguliere aanbod. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Nieuwsoverzicht