Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Nieuws

Lezing! Beleving in de openbare ruimte

Op 12 oktober 2017 geven Gonda Neddermeijer en Karin Jansen van het Instituut voor Omgevingskwaliteit een netwerkbijeenkomst van CROW levende stad. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd romdom het thema Beleving van de openbare ruimte. Het Instituut voor Omgevingskwaliteit is een samenwerkingsverband tussen de Kernel Groep en Eco Consult. 

 

Integraal sturen op omgevingskwaliteit: beleef het zelf!
Beleving is kwaliteit. Het is lastig om grip op kwaliteit te krijgen, en dat geldt zeker voor aspecten als beleving, gedrag en gebruik. Gelukkig wordt er inmiddels volop geëxperimenteerd met het grip krijgen op (het meten van) beleving, het beïnvloeden van gedrag en het reguleren en stimuleren van gebruik. Aspecten die allen bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

 

Maar, hoe kan je deze subjectieve aspecten een eigen plaats geven naast meer objectieve waarden zoals schoonheidsgraad, aantal bewonersklachten en hoogte van beheerkosten? Hoe bepalen deze gezamenlijk de omgevingskwaliteit? Hoe betrek je bewoners bij het bepalen van de belevingsaspecten die belangrijk zijn? En hoe kan je vervolgens integraal sturen op het realiseren en beheren van de omgevingskwaliteit?

 

Het Instituut voor Omgevingskwaliteit heeft hiervoor een procesmodel ontwikkeld. Niet om een universele blauwdruk van omgevingskwaliteit te maken, want dat kan volgens hen niet. Zij willen u laten ‘beleven’ dat juist een ‘eigen-wijze’ aanpak voor het realiseren van omgevingskwaliteit goed mogelijk is. En dat het aspect beleving daarbij essentieel is. Zij geven u daarvoor tijdens de lezing bruikbare handvatten!

 

Deze lezing bijwonen? U kunt zich hier aanmelden.