Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Training 'Leugendetectie'

Bent u in staat om te ‘lezen’ wat uw klanten, personeelsleden en gesprekspartners werkelijk denken? Stel u voor dat u beschikt over de skills om mensen als een boek te lezen gedurende meetings, interviews en onderhandelingen. Na het volgen van de training Leugendetectie beschikt u over die mogelijkheid!
Leugenachtige personen kunnen grote schade veroorzaken. Denk maar eens als voorbeeld aan frauduleus personeel binnen een organisatie, of niet-integer beveiligingspersoneel op een luchthaven. Er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om deze twee voorbeelden met vele uit uw omgeving aan te vullen. 
 
Maar hoe herken je nu leugenaars? 
 
Via deze modulair opgezette training leer je via verschillende kanalen leugens te detecteren. Leugenontmaskering is vaak een kwestie van snelheid. Tijdens deze training word je via praktijkgerichte oefeningen, cases en simulaties getraind in het snel en aandachtig observeren van afwijkingen van iemands basisgedrag.
 
Je leert lichaamstaal en subtiele micro-expressies in het gelaat juist te interpreteren en dit vervolgens te koppelen aan eventuele signalen van misleiding, aankomende agressie en andere emoties. Via gerichte ondervragingstechnieken leer je tactisch te interviewen/ondervragen om snel te achterhalen of je gesprekspartner je iets voorliegt of niet.
 
Je zult zélf ervaren hoe relatief eenvoudig het is om leugenaars te herkennen. Daarnaast ervaar je hoe moeilijk het is om een professional die deze training gevolgd heeft voor te liegen! 
 
Deze training ‘Leugendetectie’ wordt verzorgd door een internationaal zeer ervaren docent. De eigen praktijk van de deelnemers kan daardoor een centrale plek krijgen binnen het programma. Het leren van elkaar zienswijzen en het respecteren en waarderen van ieders visie staan voorop bij het behalen van de beoogde leerdoelen.
 
Het detecteren van verbale en non-verbale leugensignalen kan een duidelijke meerwaarde bieden in uw organisatie en uw persoonlijk leven, mits u hier op een adequate wijze vorm aan geeft. De training Leugendetectie brengt u in twee dagen de skills bij om leugenaars te ontmaskeren.
 
Meer informatie over de training Leugendetectie ? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!