Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Graffiti Management

Doodling, latrinalia, tags, trow up en bomben duiden geen ziekten of tekortkomingen aan, maar veroorzaken vaak wel irritaties op bij veel mensen die deze spuitbuskunst waarnemen. Ze zijn zelfs in staat om gevoelens van onveiligheid te versterken. We hebben het hier over vormen van graffiti. Hoe hiermee als overheden, publieke en private organisaties en als burger om te gaan is onderwerp van de workshop Graffiti Management.

Over graffiti wordt wisselend gedacht – er zijn mensen die het mooi vinden – maar de meeste mensen storen zich enorm aan de veelal illegale creatieve uitingen. Het veroorzaakt ergernis en het draagt bovendien bij aan gevoelens van onveiligheid. De financiële gevolgen voor publieke en private organisaties (gemeenten, openbaar vervoersbedrijven, nutsbedrijven, beheerders van sport- en evenementenlocaties, etc.) zijn aanzienlijk. Het is dan ook logisch dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om de overlast van graffiti te beheersen. Hierbij richt men zich niet alleen op het verwijderen maar juist ook op het voorkómen van graffiti!  

 

Skatepark Kortrijk

 

De workshop Graffiti Management biedt u in één dag de handvaten om het graffitiprobleem effectief én duurzaam te kunnen beheersen. De openbare ruimte kán zonder graffiti. Zie bijvoorbeeld de foto van een skatepark in Kortrijk.

 

Meer informatie over deze workshop? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 087 - 87 41 806 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!