Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Register post-HBO opleiding Criminologie

In de register post-HBO opleiding Criminologie geven de docenten u een ‘tour d’horizon’ over het uitgebreide veld van criminologie.

In een algemene theoretische benadering staan zij stil bij het gedrag van de mens en de instrumenten om dit gedrag te beïnvloeden. Deze theoretische benadering wordt snel ingeruild voor een meer praktische kant: hoe kunnen we criminaliteit voorkomen en, als dat niet lukt, beheersen? Daarbij gaan de docenten uitgebreid in op criminologie in de private en in de publieke sector. Ook krijgt de financieel-economische kant van criminaliteit en criminaliteitspreventie aandacht.


Voor een uiterst succesvolle aanpak van criminaliteitspreventie, namelijk Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), is ruimschoots tijd ingeruimd. Als uitvloeisel van dit concept staat de opleiding stil bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen en winkelcentra).


Aan het einde van de cursus zal de student zijn kennis op het gebied van criminologie aanzienlijk vermeerderd zien en slaagt hij of zij erin dit ook te vertalen naar zijn of haar dagelijkse praktijk.
 

Register Post-HBO opleiding

Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze registeropleiding ontvangen een officieel, erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

 

Meer informatie over de register post-HBO opleiding Criminologie? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!