Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Security and Human Factors

Een manager die geheel of gedeeltelijk belast is met safety en/of security als specialisme dient voor de uitvoering ervan over bepaalde capaciteiten te beschikken c.q. competenties te bezitten die verder reiken dan slechts inhoudelijke kennis van techniek en organisatie. Het sociale aspect wordt maar al te vaak vergeten.
De mens in verschillende rollen is het belangrijkste thema van deze opleiding.Het gaat dan om de mens in zijn of haar omgeving, de mens in zijn of haar organisatie en de manager als mens en als professional.
 
Vragen die onder andere aan de orde komen zijn:
• Waarom gedraagt een mens zich zoals hij of zij zich gedraagt?
• Wat maakt de ene mens gevoeliger c.q. kwetsbaarder om het verkeerde pad op te gaan dan de andere?
• Hoe initieert de manager het gewenste veiligheidsniveau en de gewenste veiligheidscultuur?
• Hoe genereert de manager medewerking van hoog tot laag.
• Hoe motiveert de manager zijn benodigde budgetten?
• Hoe kan de psychologie als multiplier werken om de waarde van safety en /of security te doen toenemen?
 
De beantwoording van deze vragen leren u in relatief korte tijd hoe u met het sociale aspect binnen uw beroepsuitoefening moet omgaan!
 
Vraag vrijblijvend meer informatie. Bel: 087 - 87 41 806 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!