Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Digitale vaardigheden

Het bijhouden van gegevens, opstellen van databases, analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het rapporteren van resultaten zijn werkzaamheden die bij de uitvoering van taken in de fysieke leefomgeving aan de orde komen.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur stelt in haar advies over de toekomst van de leefomgeving (2014) dat keuzen voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving goed afgewogen gemaakt moeten worden, en dat de kwaliteit van de bebouwde omgeving zo veel mogelijk aansluit op de behoeften en wensen van eigenaren en gebruikers.

 

Dit vraagt van gemeenten, provincies en waterschappen dat zij overzicht en inzicht moeten hebben. Wat speelt er op het gebied van ruimtelijke ordening, grond- en vastgoedontwikkeling, inrichting en beheer openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid en wat kunnen en willen ze bereiken binnen de gestelde kaders? Gemeenten, provincies en waterschappen moeten daarom probleemanalyses uitvoeren, prioriteiten stellen, programmeringen opstellen en verantwoording afleggen over de resultaten van de uitgevoerde taken.

 

Tijdens de trainingen Excel voor de Fysieke Leefomgeving leert u vaardigheden waarmee u Excel bij de uitvoering van uw taken effectief in kunt zetten. Uiteraard komen deze vaardigheden ook van pas op tal van andere terreinen in uw werk.