Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Integriteitsmanagement

Het beperken en beheersen van integriteitsvraagstukken is geen eenvoudige opgave. Immers, door ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, de toenemende individualisering en globalisering neemt de loyaliteit jegens de werkgever af en loopt de (sociale) controle terug.

Graag verwijzen wij u daarom naar het rechter menu van het tabblad "Onze opleidingen" om meer inzicht in onze opleidingen op dit gebied te verkrijgen.