Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Employment Risk Management

Het beperken en beheersen van integriteitsvraagstukken is geen eenvoudige opgave. Immers, door ontwikkelingen als de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, de toenemende individualisering en globalisering neemt de loyaliteit jegens de werkgever af en loopt de (sociale) controle terug. De beste aanpak? Employment risk management.

Incidenten die gerelateerd zijn aan ‘niet-integer gedrag’ kunnen de continuïteit van de bedrijfsvoering nadelig beïnvloeden. Dit leidt tot vragen die zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau beantwoord moeten worden, zoals:

 

- Hoe reageert uw organisatie, wanneer blijkt dat een nieuwe medewerker de voor de functie essentiële opleidingen nooit heeft gevolgd?

- Wat doet u wanneer blijkt dat een ingehuurde specialist werkzaamheden verricht bij uw grootste concurrent?

- Wie is er in uw bedrijf verantwoordelijk voor het voorkomen van employmentrisico’s?

 

Door het introduceren en toepassen van employmentscreening kunnen dit soort integriteitsvraagstukken op proactieve en effectieve wijze worden aangepakt. Employmentscreening zal binnen enkele jaren een vast onderdeel uit gaan maken van elk denkbaar wervings- en selectietraject of sollicitatieprocedure. Ook bestaande medewerkers kunnen zowel periodiek als bij doorstroom in de organisatie te maken krijgen met in-employmentscreening. 

 

Employmentscreening kan een duidelijke meerwaarde bieden in uw organisatie, mits u hier op een adequate wijze vorm aan geeft. De post-Hbo opleiding Employment Risk Management biedt u in vijf dagen de handvaten om effectief invulling te geven aan employmentscreening in uw organisatie. Door het volgen van deze opleiding Employment Risk Management ontwikkelt u de noodzakelijke kennis en vaardigheden om in uw organisatie invulling te geven aan pre-, in- of periodieke employmentscreening en om deze uit te kunnen voeren op alle denkbare hiërarchische niveaus.

 

Meer informatie over de post-Hbo opleiding Employment Risk Management? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!