Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Employmentscreening

Het beperken en beheersen van incidenten die veroorzaakt worden door niet-integer gedrag van medewerkers is geen eenvoudige opgave. Integriteitsvraagstukken kunnen echter op proactieve en effectieve wijze aangepakt worden door het toepassen van employmentscreening.

Door het toepassen van een employmentscreening voorkomt u schade als gevolg van incidenten waarin de integriteit van de sollicitant of medewerker ter discussie heeft gestaan.

 

Toetsen van integriteit

Tijdens de employmentscreening toetst u of de functierelevante informatie van de sollicitant of medewerker verifieerbaar is en op waarheid berust. Daarbij onderzoekt u of er zich in het arbeidsverleden van de sollicitant of medewerker gebeurtenissen hebben voorgedaan die reden kunnen zijn om aan zijn of haar integriteit te twijfelen.

 

Wanneer screenen?

U kunt nieuwe medewerkers onderwerpen aan een pre-employmentscreening voordat hen een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. U kunt er ook voor kiezen ervoor kiezen om alle medewerkers van uw organisatie periodiek te screenen, evenals de medewerkers die in uw organisatie een andere functie aanvaarden. Tot slot kunt u eventuele opdrachtnemers vragen om de integriteit van hun medewerkers aan te tonen voordat zij in uw organisatie werkzaamheden gaan verrichten. 

 

Praktische training

De tweedaagse training Employmentscreening geeft u de juiste handvatten voor de uitvoeren van employmentscreening. U leert hoe u de screeningsmethodieken kunt kiezen en toepassen. Een praktische training waarmee u direct aan de slag kunt!

 

Meer informatie over de training Employmentscreening? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor

085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!