Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Kwaliteits-, risico- en integriteitsmanagement

Vanuit bedrijfskundig perspectief spreken we tegenwoordig veelvuldig over kwaliteit: we zeggen dat we er niet aan twijfelen dat het erbij hoort. In de praktijk van alledag blijkt dit anders te zijn. De slogan "Zeg wat je doet en doe wat je zegt" blijkt vaak inhoudsloos te zijn.

In al onze activiteiten met betrekking tot kwaliteit zijn wij geinspireerd door het INK-model, de Deming-cirkel en diverse NEN-ISO normen. Deze bieden ons de mogelijkheid om kwaliteit niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk te realiseren. Onze best practices leveren een belangrijke bijdrage aan de cursussen die wij op dit gebied voor u kunnen verzorgen! 

 

Maar onze inspiratie komt niet alleen voort uit de genoemde modellen. Ook het gegeven dat alles wat we op managementgebied uitvoeren bewust of onbewust op risicobeheersing is gebaseerd (naar: professor Brian Toft), inspireert ons tot een eigen visie op bedrijfskunde.

 

Graag verwijzen wij u daarom naar het rechter menu van het tabblad "Onze opleidingen" om meer inzicht in onze opleidingen op dit gebied te verkrijgen.