Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Gemeentebrede coördinatie van assurance-activiteiten

Als gemeente heeft u te maken met verschillende externe controleurs en toezichthouders, die komen vaststellen of uw gemeente de interne processen goed beheerst. Zo heeft u te maken met het interbestuurlijk en financieel toezicht vanuit de provincie en het Rijk. Binnen uw gemeente zullen waarschijnlijk, naast dit externe toezicht, uiteenlopende audit- en controlewerkzaamheden worden uitgevoerd.
Hoe houdt u hier grip op? De training Gemeentebrede coördinatie van assurance-activiteiten geeft u hiervoor de benodigde handvatten.
 
Vraagt u zich bijvoorbeeld wel eens af aan welke eisen en regels uw gemeente eigenlijk moet voldoen? Wie verantwoordelijk is voor welke controles, toetsingen en inspecties? Hoe uw organisatie een gedeeld beeld kan opbouwen op basis van de audit- en controlebevindingen? Hoe het gesteld is met het opvolgen van de uitkomsten en aanbevelingen? Of uw organisatie de audit- en controlecapaciteit wel op een adequate manier inzet?
 
De training Gemeentebrede coördinatie van assurance-activiteiten geeft u de juiste kennis, inzichten en vaardigheden om deze vragen te beantwoorden. Het coördineren van de auditactiviteiten of assurancemanagement gaat over het zo goed mogelijk onderling afstemmen en integreren van de verschillende toezichts- en auditwerkzaamheden. En dit levert uiteindelijk grote voordelen voor uw organisatie op!
 
Tijdens de tweedaagse training leert u om vanuit de basisconcepten van assurance management de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie. U staat stil bij de rol van uzelf en die van anderen bij het coördineren of integreren van auditactiviteiten. Daarnaast krijgt u de beschikking over een praktisch stappenplan om direct aan de slag te gaan.
 
Meer informatie over de training Gemeentebrede coördinatie van assurance-activiteiten? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!