Kernel Groep
kernel groep kernel groep

High Reliability Organisations voor gemeenten

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Fouten worden gemaakt bij bedrijven en ook gemeenten ontkomen niet aan fouten en omissies. De wijze waarop met deze fouten wordt omgegaan bepaalt in belangrijke mate het succes van uw gemeente. Immers, fouten en incidenten kunnen op een hele directe manier het maatschappelijke doel, waar uw gemeente voor staat, in gevaar brengen.

Uiteraard speelt de cultuur binnen uw gemeente een rol bij het omgaan met fouten. Is er sprake van een ‘afrekencultuur’ of van ‘struisvogelpolitiek’, dan kan het maken en rapporteren van fouten grote afbreukrisico’s voor de medewerkers en de directie met zich meebrengen. Dit kan ook anders!

 

Een High Reliability Organization (HRO) kenmerkt zich door een cultuur waarin (bijna) fouten en incidenten niet worden ‘weggemoffeld’, maar openlijk worden besproken om ervan te kunnen leren. Daardoor zijn deze organisaties in staat om over een langere periode nagenoeg foutloos te opereren.

 

Het management van uw organisatie moet ervoor zorgen dat iedereen doordrongen is van het belang van het tijdig opvangen van zwakke signalen met mogelijk grote gevolgen, zoals een klant die opzegt, negatieve media-aandacht, een klacht over een dienst of product, een terugroepactie, een oneigenlijke declaratie, een ongewone klacht van een personeelslid, etc..

 

Dit kan gerealiseerd worden door medewerkers van de gemeente uitgebreid te oefenen in het houden van zogenaamde ‘crucial conversations’, ook wel ‘constructive dialogues’ genoemd. Dat zijn gesprekken waarbij er grote belangen op het spel staan, de opvattingen uiteenlopen en er sprake is van heftige emoties.

 

De training High Reliability Organizations voor gemeenten geeft u de noodzakelijke kennis en vaardigheiden om de HRO filosofie toe te passen in uw eigen organisatie en de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Dit leidt tot een grotere professionaliteit, weerbaarheid en betrouwbaarheid van uw organisatie en daarmee tot kwaliteit en betrouwbaarheid. Het toepassen van de HRO filosofie vergroot daarmee direct het succes van uw organisatie.

 

Meer informatie over de training High Reliability Organizations voor gemeenten? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of 087 - 87 41 806 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!