Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Integraal kans- en risicomanagement voor gemeenten

Uw gemeente staat bloot aan een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s, zowel strategische als tactische en operationele. Veelbelovende projecten kunnen fiasco's worden. In de media horen we dagelijks over incidenten, ongelukken en fraudegevallen, zowel in het fysieke als in het sociale domein. Het vereist specifieke kennis, inzichten en vaardigheden om pasende antwoorden te vinden op wezenlijke vragen rondom kans- en risicomanagement.
Hoe betrouwbaar is de inschatting van de risicoblootstelling van uw organisatie? Heeft de gemeente een goed overzicht van wat er intern allemaal al is geregeld op het gebied van risicomanagement? Vullen de genomen maatregelen elkaar goed aan of werken ze elkaar misschien wel tegen? Hoe is het gesteld met het risicobewustzijn van uw medewerkers?
 
De training Integraal kans- en risicomanagement voor gemeenten helpt u bij het beantwoorden van deze relevante vragen. Integraal kans- en risicomanagement gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Alle typen kansen en risico’s worden zoveel mogelijk in samenhang geanalyseerd. Ook worden bij integraal kans- en risicomanagement de te maken keuzen expliciet en transparanter gemaakt. 
 
Tijdens de training leert u om vanuit de basisconcepten van integraal kans- en risicomanagement de vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie. U begrijpt het belang om bij daarbij steeds te redeneren vanuit de organisatiedoelstellingen. Ook krijgt u de beschikking over een praktisch stappenplan om direct aan de slag te gaan.
 
Meer informatie over de training Integraal risicomanagement? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!