Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Omgevingskwaliteit

Door het volgen van de opleidingen en trainingen ontwikkelt u in korte tijd de competenties om effectief én duurzaam invulling te geven aan professioneel management van de omgevingskwaliteit.