Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Management van de omgevingskwaliteit

De publieke ruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is en die eigenlijk ook van iedereen is. Of in ieder geval zo zou moeten voelen. De omgevingskwaliteit moet dus goed zijn. En blijven.

Maar hoe definieert u die omgevingskwaliteit? En hoe weet u wat 'goed' is? Hoe kunt u - als publieke of private eigenaar van de publieke ruimte - de omgevingskwaliteit managen? Hoe kunt u sturen op de beleving van de gebruiker? En hoe werkt u samen met andere partijen die belang hebben bij de publieke ruimte of die ook eigenaar zijn van een deel hiervan?

 

Wij geloven dat professioneel management van de omgevingskwaliteit mogelijk is. Het is onze missie om u in uw kracht te zetten om zelf een goede omgevingskwaliteit te realiseren èn te borgen. U zet daarmee tevens essentiële stappen in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021.

 

De opleiding Management van de omgevingskwaliteit is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor Omgevingskwaliteit en bestaat uit vier modules van ieder één dag: Grip op gebruik, Grip op kwaliteit, Grip op proces en Grip op samenwerking.

 

De eerste opleiding start naar verwachting in het najaar van 2021. Meer informatie over de opleiding Management van de omgevingskwaliteit? Vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!