Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Security en Techniek

Security management en security techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De een kan niet zonder de andere. Maar er zijn wel degelijk overeenkomsten en verschillen te ontdekken.

Vanuit de beveiligingstechniek wordt in deze opleidingsrichting niet alleen gekeken vanuit de techniek, maar ook en juist vanuit het perspectief organisatie. Wanneer men security alleen vanuit de techniek zou benaderen, loopt met een groot risico om in een valkuil te vallen: een niet effectieve beveiliging.

 

Om na de aanzienlijke investeringen die er zijn gedaan om een systeem te verwerven én geconfronteerd te worden met exploitatiekosten voor een systeem dat niet functioneert, is een har gelag. Ga het maar eens uitleggen....

 
Maak uw keuze rechts voor een bepaalde opleiding, cursus of workshop.
 
Meer algemene informatie over deze opleidingsrichting?
Bel: 087 - 87 41 806 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!