Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Partners

Kernel Groep werkt in opdrachten en in opleidingen regelmatig samen met diverse samenwerkingspartners. Kenmerk van deze samenwerking is dat de dienstverlening aanvullend is op die van de Kernel Groep. Zo worden de voordelen van een netwerk optimaal benut en wordt voor u als opdrachtgever een optimaal resultaat bereikt. Zo werken wij samen met:
 • RedZebra Group

  RedZebra Group De RedZebra Group begeleidt opdrachtgevers die zich willen ontwikkelen tot een waarde(n)-gedreven organisatie. Een organisatie waarin iedereen ten diepste doordrongen is van de corporate idealen, deze deelt en uitdraagt en consequent handelt in de geest ervan. Zodra mensen werken vanuit hun kernwaarden, zijn zij intrinsiek gemotiveerd en volgt vanzelf een beter resultaat: from values to value.
 • Ruud Kooger, Waddinxveen

  Ruud Kooger, Waddinxveen Ruud Kooger is afgestudeerd als Illustrator/Visualiser aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Hij voert professionele kunst- en illustratieopdrachten uit voor klanten uit diverse hoeken. Ook verzorgt hij creatieve graffitiworkshops voor jong en oud, onder andere voor scholen, bedrijven en particulieren.
 • Vinessa Advies en Regie

  Vinessa Advies en Regie Vinessa Advies en Regie is een adviesbureau voor particulieren, bedrijven en overheid met veel ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen, dienstverlening, projectmanagement, regievoering vanuit een eigenaars- en opdrachtgeversrol en uitplaatsingstrajecten. De aanpak van Vinessa Advies en Regie is efficient, daadkrachtig en gericht op samenwerking en resultaat. 
 • WSSLWRK!NG

  WSSLWRK!NG WSSLWRK!NG stimuleert en benut het zelforganiserend vermogen van mensen en draagt daarmee bij aan maatschappelijke en organisatieontwikkeling. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in staat zijn vanuit eigen kracht in beweging te komen, mits daarvoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Lees meer »
 • Zolide

  Zolide Zolide is een samenwerkingsverband van zelfstandige vennoten die vanuit een gedeelde visie en gezamenlijke en werkelijk door de zelfstandige ondernemers onderschreven kernwaarden (de Zolide klik) met elkaar samenwerken voor adviesopdrachten en detachering bij overheden.

« 1 - 2 - 3