Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Safety en security

Een adequate ondersteuning van uw primaire processen draagt in belangrijke mate bij aan het succes van uw onderneming. Maar wanneer kan men spreken over adequate ondersteuning? Pas dan als deze past in de context van uw bedrijfsvoering. Onze advisering op het gebied van safety en security is erop gericht om aan die eis tegemoet te komen.

Bedrijven, ondernemingen, maatschappelijke instituten en publieke organisaties kunnen niet weglopen voor de safety en security aspecten die aan uit te voeren bedrijfsactiviteiten gekoppeld zijn. Alleen de poging daartoe al vergroot de risico’s die men loopt. Wij brengen deze risico’s voor u in kaart en maken ze beheersbaar tot op een niveau dat ú aangeeft.

 

Meedenken met de bedrijfsdoelstellingen is ons uitgangspunt. Dus uiteindelijk geen nodeloze investeringen meer in allerlei ‘mooie’  techniek of tot in lengte van dagen gebonden zijn aan allerlei inhuurcontracten van beveiligingspersoneel zonder visie daarachter. Ons advies slaat u niet in de wind!


Vraag vrijblijvend advies over onze manier van advisering.

Bel: 087 - 87 41 806, wij informeren u graag of neem contact op met Henk Neddermeijer via info@kernel-groep.nl.