Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Kwaliteitszorg

De Kernel Groep streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen van haar klanten. Kwaliteit staat voorop! Dit blijkt ook uit de verschillende erkenningen en registraties.

CRKBO registratie

De Kernel Groep en daarmee het Beccaria Instituut is per 1 mei 2013 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De Kernel Groep voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening. De opname in het CRKBO heeft als gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van de Kernel Groep zijn vrijgesteld van BTW. Hierdoor kunnen onze tarieven ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.

 

CEDEO erkenning

Het Beccaria instituut is per 1 januari 2015 CEDEO-erkend. In december 2020 is deze erkenning opnieuw bevestigd. Meer dan 88% van de klanten van het Beccaria Instituut is ‘tevreden tot zeer tevreden’ over de kwaliteit en de dienstverlening. Dat geeft u de garantie dat u te maken heeft met een opleidingsinstituut op niveau. Uit het door CEDEO uitgevoerde onderzoek volgt dat de respondenten overall tevreden tot zeer tevreden zijn over de opleidingen van het Beccaria Instituut en de samenwerking met het instituut. Iedere referent Beccaria Instituut van harte aan anderen aan. Een citaat:"De opleidingen van het Beccaria Instituut helpen om de mensen de goede richting in te krijgen. Ik ken geen vergelijkbare opleidingen op dit gebied. Zij doen het goed!" Een resultaat om trots op te zijn! 

 

SPHBO registratie

Een aantal opleidingen van het Beccaria Instituut heeft het predicaat ´Registeropleiding Post-HBO´. Deze opleidingen voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). De SPHBO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat ´Registeropleiding´. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze ´Registeropleidingen´ worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

 

SVOB erkenning

De CPTED niveau 1 opleiding is de eerste opleiding in Nederland die door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer is erkend. Een feit waar het Beccaria Instituut buitengewoon trots op is en een garantie voor de kwaliteit van de opleiding voor de deelnemers!

 

Uw suggesties zijn welkom!

Om nog beter in te kunnen spelen op deze wensen en verwachtingen, ontvangen we ook graag uw suggesties over en/of ervaringen met onze dienstverlening. U kunt uw bevindingen mailen naar info@kernel-groep.nl.