Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Duurzaamheid

De Kernel Groep werkt op basis van de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met haar milieuzorgbeleid en haar milieuzorgmanagementplan draagt zij haar steentje bij aan milieubeheer.

Op grond van dit beleid en plan wordt informatie in principe niet in gedrukte vorm, maar bij voorkeur elektronisch aangeboden. Dit is ook van toepassing op opleidings- c.q. cursusmateriaal, dat zich hiervoor leent.