Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Sociale veiligheid en criminaliteitpreventie

Sociale veiligheid ligt besloten in menselijke relaties, in wonen, werken en recreëren, kortom in het leven van alledag. Daar waar men normafwijkend destructief gedrag ziet of beleeft en waardoor mensen in enigerlei vorm de dupe worden, is er sprake van sociale onveiligheid.

Overal waar mensen elkaar ontmoeten kunnen risico's ontstaan, waardoor de spreekwoordelijke vlam in de pan kan slaan. Door het uitvoeren van een sociale veiligheidsaudit en/of een CPTED audit kunt u zich bewust worden van de mate waarin situaties zich lenen om zo'n kritisch punt te worden.

 
Om meer te lezen over een uitstekend instrument, klik rechts op de keuze CPTED audit

Specialisaties