Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Opdrachtgevers

We stellen alles in het werk om onze opdrachtgevers naar volle tevredenheid tot dienst te zijn. Daar kunnen we natuurlijk alles over vertellen, maar beter is het wanneer u het van onze opdrachtgevers zelf hoort. Op deze pagina leest u de ervaringen van diverse opdrachtgevers.
  • Implementatietraject Wabo

    Implementatietraject Wabo ‘Gonda Neddermeijer heeft in de 2009-2010 de gemeente Zaanstad geholpen in het Wabo traject. Binnen het Wabo project van de Gemeente Zaanstad was Gonda projectleider voor het onderdeel Beleid & Advies. Lees meer »
  • Processpel Vergunningverlening

    Processpel Vergunningverlening ‘Binnen de gemeente Naarden wilden wij graag weten of de organisatie na het in werking treden van de Wabo wel omgevingsvergunning-proof was. Onder begeleiding van PRC en Kernel Organisatie- en Managementadvies is, op basis van het door hen ontwikkelde processpel vergunningverlening, een Wabo-testdag gehouden met alle medewerkers die betrokken zijn bij de Wabo. Lees meer »