Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Opdrachtgevers

We stellen alles in het werk om onze opdrachtgevers naar volle tevredenheid tot dienst te zijn. Daar kunnen we natuurlijk alles over vertellen, maar beter is het wanneer u het van onze opdrachtgevers zelf hoort. Op deze pagina leest u de ervaringen van diverse opdrachtgevers.
 • Implementatietraject Wabo

  Implementatietraject Wabo ‘Gonda Neddermeijer heeft in de 2009-2010 de gemeente Zaanstad geholpen in het Wabo traject. Binnen het Wabo project van de Gemeente Zaanstad was Gonda projectleider voor het onderdeel Beleid & Advies. Lees meer »
 • Processpel Vergunningverlening

  Processpel Vergunningverlening

  ‘Binnen de gemeente Naarden wilden wij graag weten of de organisatie na het in werking treden van de Wabo wel omgevingsvergunning-proof was. Onder begeleiding van PRC en Kernel Organisatie- en Managementadvies is, op basis van het door hen ontwikkelde processpel vergunningverlening, een Wabo-testdag gehouden met alle medewerkers die betrokken zijn bij de Wabo. Door middel van dit spel, en door de goede begeleiding en de inhoudelijke kennis van zaken van de docenten, is de hele vergunningprocedure doorgelicht. Daarbij zijn de nog bestaande gebreken concreet aan het licht gekomen. Gelukkig bleken we er goed voor te staan. Deze testdag word door ons gezien als de ‘finishing touch’en heeft in dat kader absoluut meerwaarde gehad.’

   

  Hennie Toonen , Teamleider vergunningen, toezicht en handhaving, gemeente Naarden