Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Regisseren op Maat

U bent regisseur bij een gemeente of een uitvoerende dienst. Een leuke en uitdagende functie! Het managen van uw taken en verantwoordelijkheden is echter geen eenvoudige opgave. U heeft daarbij ook nog te maken met verschillende partijen met elk hun eigen belangen en verantwoordelijkheden.

Veel gemeenten denken na over de wijze waarop zij hun taken uitvoeren. Het uitbesteden van taken naar een uitvoerende dienst is daarmee een actueel thema. De gemeente blijft als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de uitvoeringstaken. Om hier invulling aan te geven wordt binnen een gemeente veelal een regisseursfunctie ingericht. Onder een mogelijk andere benaming is deze functie vaak ook binnen een uitvoerende dienst te vinden.

 

Een regisseursfunctie bestaat veelal uit verschillende rollen: eigenaar, opdrachtgever of -nemer, manager, coach, onderhandelaar, projectleider, expert, vertrouwenspersoon, adviseur, collega, enzovoorts. Heeft u de mogelijke rollen van de regisseur in beeld? Kunt u situaties bespreekbaar maken en schakelen tussen rollen wanneer de situatie daarom vraagt? Bent u rolvast wanneer dat nodig is? Kunt u anticiperen op ontwikkelingen in de samenwerking? Kortom: kunt u invulling geven aan situationeel regisseurschap? De opleiding Regisseren op Maat leert u hoe!

 

Het doel van deze driedaagse opleiding is om u bewust te laten worden van de verschillende rollen van de gemeente en de uitvoerende dienst en de wijzen waarop u hier als regisseur invulling aan kunt geven. Ook bent u (nog) beter in staat om samen te werken met uw samenwerkingspartners.

 

Meer informatie over de opleiding Regisseren op Maat? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!

Opleidingen