Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Operational auditing

De organisatie van safety en security bepaalt de sterke mate van effectiviteit en efficiency. Managers (of bestuurders) willen weten hoe ze ervoor staan. Ze sturen immers op informatie. Wij leveren de informatie over de interne safety- of securitymanagementorganisatie op basis van operationele audits.

U wilt met een redelijke zekerheid weten of de door u geformuleerde safety- of securitydoelstellingen worden bereikt. Wij onderzoeken de kwaliteit van de getroffen maatregelen en voorzieningen. We richten ons daarbij niet op de prestaties zelf, maar vooral op de interne organisatie en het daarin opgenomen safety- of securitymanagementsysteem.

 

Wij brengen de risico's in kaart en beoordelen of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. U kunt daarbij denken aan maatregelen zoals functiescheiding, kaders en richtlijnen en procedures. Wij doen onderzoek (interviews en dossieronderzoek) in de organisatie om te achterhalen in hoeverre dit geregeld is. Het management ontvangt vervolgens het rapport met conclusies en aanbevelingen.

 

Vraag vrijblijvend advies of deze aanpak voor u van belang kan zijn.

Bel: 087 - 87 41 806, wij informeren u graag of neem contact op met Henk Neddermeijer via info@kernel-groep.nl.