Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Sociale veiligheid en CPTED

Sociale veiligheid is het veilig zijn én het zich veilig voelen in relatie tot menselijk handelen in een bepaalde omgeving. Er bestaan diverse concepten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan sociale veiligheid. Eén daarvan is CPTED.

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) is een bewezen concept dat een prima bijdrage blijkt te kunnen leveren aan criminaliteitspreventie en geweldsbeheersing, zonder de balans met vrijheid, privacy en leefbaarheid te verstoren.

 

CPTED doet dit door zich te richten op het ontwerpen, inrichten en beheren van de ruimtelijke omgeving en door het positief beïnvloeden van het gedrag. Dit met het doel criminaliteit te voorkomen of te beheersen, de angst voor criminaliteit te verminderen en de kwaliteit van wonen, werken en recreëren te verbeteren. Daarbij maakt het niet uit of CPTED wordt toegepast in de publieke of in de private sector: het werkt overal!


CPTED richt zich op het realiseren van veiligheid en niet slechts om het bestrijden van onveiligheid. In Nederland past men uitgangspunten van CPTED toe bij zowel het Politiekeurmerk Veilig Wonen als bij het Keurmerk Veilig Ondernemen.


De opleidingen op het gebied van sociale veiligheid en CPTED zijn de kroonjuwelen van het Beccaria Instituut. Geïnteresseerd? Bekijk onze opleidingen in het rechter menu.