Kernel Groep
kernel groep kernel groep

CPTED professionalisering

Houdt u zich bezig met (sociale) veiligheid, criminaliteitspreventie of security (management)? Dan bestaat er nu de unieke mogelijkheid om u aantoonbaar te professionaliseren op het gebied van CPTED.

Post-Hbo opleiding CPTED niveau 1 (Beccaria Instituut)

Na het volgen van de door de onafhankelijke Stichting Veilig Ontwerp en Beheer erkende opleiding CPTED niveau 1 van het Beccaria Instituut bent u in staat om vanuit uw eigen positie actuele ideeën op het gebied van criminaliteitspreventie, -management en techniek op waarde te schatten. Ook bent u op de hoogte van de verschillende CPTED strategieën en tactieken. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen afgenomen door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer.

 

 

Door het behalen van het post-Hbo diploma CPTED niveau 1 kunt u aantonen dat u beschikt over algemene kennis op het gebied van CPTED en de basisvaardigheden om CPTED strategieën en tactieken toe te kunnen passen. Een perfect startpunt om u als CPTED adviseur verder te ontwikkelen.

 

Praktijkopdracht CPTED (Stichting Veilig Ontwerp en Beheer)

Na het behalen van het diploma CPTED niveau 1 is het mogelijk om een praktijkopdracht uit te voeren. Dit traject verloopt volledig via de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. Het uitvoeren van deze opdracht zorgt voor een verdere verdieping van uw kennis en vaardigheden. De praktijkopdracht wordt afgesloten met rapportage en een mondelinge presentatie. Beiden worden beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie. Door middel van deze praktijkopdracht kunt u aantonen dat u zelfstandig:

 

- op basis van CPTED-uitgangspunten een te realiseren (te ontwerpen) dan wel een bestaande situatie kan beoordelen op sterke en zwakke punten, alsmede kansen en bedreigingen met betrekking tot criminaliteit en criminaliteitspreventie;

 

- (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over criminaliteitspreventie, veilig ontwerpen en veilig gebruik van de (bebouwde) omgeving op basis van CPTED-uitgangspunten;

 

- (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over de verbetering van subjectieve en objectieve veiligheid.

 

Register CPTED Expert (RCE) (N’Lloyd)

Voor gekwalificeerde CPTED experts heeft de Stichting N’Lloyd een register ingesteld. Na het succesvol afronden van zowel de opleiding CPTED niveau 1 als de praktijkopdracht en het voldoen aan enkele andere voorwaarden, kunt u zich registreren bij de Stichting N’Lloyd. Er gelden daarbij tevens eisen op het gebied van permanente educatie (behalen van PE-punten).

 

Wanneer u bij N’Lloyd staat ingeschreven als Register CPTED Expert heeft u het recht gebruik te maken van de aanduiding RCE achter uw achternaam. De aanduiding RCE geniet wettelijke bescherming op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken.

 

Overigens behoort ook het behalen van een internationale erkenning via de International CPTED Association (ICA) tot de mogelijkheden.