Kernel Groep
kernel groep kernel groep

CPTED en (anti)terrorisme (niveau 2)

Terrorisme is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Elke dag worden we met aspecten ervan geconfronteerd. De vraag is wat we tegen deze terroristische dreiging kunnen doen. Hoe bereid je je op een mogelijke aanslag voor> Hoe houd je daarbij rekening de benodigde investerings- en exploitatiekosten? Hoe zorg je er bovendien voor, dat de gevolgen voor jouw organisatie beheersbaar blijven als een aanslag zich voordoet?

In de workshop CPTED en (anti)terrorisme gaat een aantal docenten op verschillende aspecten van terrorisme in. Vanuit een theoretische beschouwing wordt nadrukkelijk toegewerkt naar (anti)terrorisme in de praktijk. Het einddoel van de workshop is bereikt wanneer je aan de hand van een self assessment in staat bent aan te geven in welke mate jouw organisatie - publiek of privaat - kwetsbaar is voor terroristische activiteiten.

 

Daarnaast is het belangrijk om te weten welke beveiligingsmaatregelen je dient te treffen om deze dreiging te kunnen keren. Dat de docenten (anti)terrorisme daarbij vanuit het uiterst succesvolle CPTED-concept benaderen, behoeft geen betoog.

 

Het is aan te bevelen om de opleiding CPTED niveau 1 te volgen alvorens het niveau 2 seminar ‘CPTED en antiterrorisme’ te volgen.

 

Meer informatie over de workshop CPTED en (anti)terrorisme? Vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 – 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!