Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Informatiegestuurde handhaving

De uitvoering van overheidstaken zal de komende jaren, als gevolg van bestuurlijke, maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen, veranderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en openbare orde en veiligheid (OOV). Het effect van deze taken zal moeten verbeteren. Deze verandering vraagt om andere competenties en een andere manier van organiseren. De gespecialiseerde opleidingen van het Beccaria Instituut kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Graag verwijzen wij u naar het rechter menu om meer inzicht in onze opleidingen op dit gebied te verkrijgen. Dit aanbod breidt zich in hoog tempo uit. Raadpleeg daarom deze site regelmatig om op de hoogte te blijven van het actuele aanbod.

 

Het Beccaria Instituut heeft een doorlopende leerlijn op het gebied van Informatiegestuurde Handhaving. Bekijk hieronder welke opleidingen in het IGH-huis beschikbaar zijn. Meer informatie over de door u gewenste opleiding vindt u in het rechter menu.