Kernel Groep
kernel groep kernel groep

IGH voor tactisch/strategisch management

In een effectieve handhavingsorganisatie zijn de operationele, tactische en strategische niveaus van de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke organisatie wederzijds van elkaar afhankelijk. Het invoeren van informatiegestuurde handhaving (IGH) op operationeel niveau kan slechts slagen als ook het tactisch / strategisch niveau er op ingericht is.

Om deze reden is de opleiding informatiegestuurde handhaving voor het tactisch en strategisch management ontwikkeld. Deze opleiding is ingericht vanuit de vier principes 1) sturing, 2) feedback geven en krijgen, 3) de Big Eight en 4) informatiegestuurd organiseren.

 

Elk organisatieniveau kent taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen. Nog belangrijker: elk niveau heeft invloed op én wordt beïnvloed door de andere organisatieniveaus. Het is zaak om deze organisatieniveaus, mede of juist door middel van het concept van IGH, optimaal op elkaar af te stemmen. Dit is met nadruk geen hiërarchisch benadering.

 

De opleiding IGH voor het strategisch/tactisch management heeft tot doel competentieontwikkeling; ‘weten wat IGH is en weten wat het betekent voor het management (sturen, feedback krijgen en geven)’. Het is een post-Hbo opleiding op tactisch / strategisch niveau met als doelgroep het managementniveau, zoals teamleiders, coördinatoren, afdelingshoofden en beleidsadviseurs. De opleiding omvat 5 dagdelen.

 

Meer informatie? Bekijk de factsheet of bel: 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!