Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Informatieanalyse

Informatiesturing is de aorta van professioneel en programmatisch handhaven. Handhavingsprofessionals laten zich leiden door informatie die aan hun inzet een optimaal rendement geven, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Voor een goede uitvoering van Informatiegestuurde handhaving moet proces van informatieanalyse natuurlijk wel goed ingericht zijn.
De informatieanalist staat niet alleen in het toezichts- en handhavingsproces. Hij of zij is altijd afhankelijk van en/of werkt samen met inspecteurs, toezichthouders, handhavers, informatiemakelaars, handhavingspartners, de politiek-bestuurlijke omgeving en uiteraard de objecten van toezicht en handhaving zoals bedrijven en personen.
 
Informatieanalyse is dan ook meer dan alleen maar het rekenkundig verwerken van informatie. Het kan omschreven worden als ‘adviesproces’, waarbij bijvoorbeeld een inspecteur of handhaver een adviesvraag heeft, de informatieanalist de vraag beantwoordt in de vorm van een advies en de inspecteur of handhaver het advies gebruikt. Dit proces is veelzijdig: het advies kan gevraagd of ongevraagd zijn, het nalevingsvraagstuk kan mono- of multidisciplinair zijn en de adviesvraag kan eenmalig of terugkerend zijn.
 
Door de opleiding Informatieanalyse ontwikkelt de deelnemer de gewenste competenties die hem of haar in staat stellen om binnen een organisatie de verantwoordelijkheid voor informatieanalyse op tactisch en operationeel niveau te kunnen dragen. De opleiding Informatieanalyse van het Beccaria Instituut is echter niet alleen gericht op het kunnen analyseren van gegevens.  De opleiding richt zich met nadruk ook op de noodzakelijke communicatie- en adviesvaardigheden van de informatieanalist. Hiermee onderscheidt de opleiding zich van vele andere analyse-opleidingen.
 
De deelnemers zijn in staat informatie op waarde te beoordelen, de consequenties van informatiedeling met handhavingspartners in kaart te brengen en informatie op een adequate wijze te analyseren en presenteren. Deelnemers kunnen als volwaardige gesprekspartner op het gebied van informatiegestuurde handhaving optreden. Daardoor zijn de deelnemers na afronding van de opleiding in staat proactief - vanuit de eigen rol en positie – te functioneren in nalevingsvraagstukken. De opleiding Informatieanalyse wordt gegeven op post-Hbo niveau. 
 
Meer informatie over de opleiding Informatieanalyse? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!