Kernel Groep
kernel groep kernel groep

IGH op Mbo-niveau

De opleiding informatiegestuurde handhaving op Mbo-niveau richt zich op de instrumentele aspecten van informatiegestuurde handhaving (IGH).

Het is daarmee een opleiding op operationeel niveau. Het 'weten wat IGH is en ermee kunnen werken’ is een belangrijk doel. Het motto is: ‘eerst denken, dan doen’!

 

De opleiding duurt drie dagen (om de week 1 dag les). Door de ‘hands-on’ aanpak en de uitgewerkte voorbeelden ontwikkelen de deelnemers de competenties om informatiegestuurde handhaving meteen toe te kunnen passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat betekent dat de drie lesdagen verdeeld zijn in maximaal 3 uur theorie en minimaal 5 uur praktijkoefening (werken met casussen) onder begeleiding van de docenten.

 

De theorie bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

- gezamenlijk referentiekader toezicht en handhaving
- informatiesturing en informatiecyclus
- samenwerking: waarom en met welke concrete partners?
- planmatig en informatiegestuurd werken
- hoe voer je informatiegestuurde handhaving uit?
- informatieanalyse op hoofdlijnen
- praktische (internet)instrumenten.

 

In het praktijkonderdeel wordt de theorie toegepast op 2 tot 3 casussen. Deze casussen worden door de dagen heen samen met de deelnemers steeds verder uitgewerkt. Maatwerk is in deze opleiding goed mogelijk; de casussen kunnen bijvoorbeeld worden toegespitst op de taken van de eigen organisatie van de deelnemers.

 

De opleiding Informatiegestuurde Handhaving op Mbo-niveau is bestemd voor toezichthouders, inspecteurs en handhavers van gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten) en veiligheidsregio's (regionale brandweer)  die zich op operationeel niveau bezig houden met toezicht en handhaving. Ook toezichthouders van andere overheden kunnen tot de doelgroep gerekend worden.

 

De opleiding is in de zomer van 2013 geheel vernieuwd! Meer informatie over de opleiding informatiegestuurde handhaving op Mbo-niveau? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!