Kernel Groep
kernel groep kernel groep

Informatiemakelen

Informatiegestuurde handhaving draait om informatie. De juiste informatie op het juiste moment. Informatie die betrouwbaar én volledig is. Informatie die op waarde geschat kan worden. Het verzamelen van juist deze informatie valt of staat bij het hebben van een goede informatiepositie, als handhavingsorganisatie en als individu.
Als informatiemakelaar zorg je ervoor dat je deze informatiepositie niet alleen verkrijgt, maar ook borgt, onderhoudt en verder uit kan bouwen. Als makelaar ben je in staat om relaties te managen en informatie-uitwisseling tot stand te brengen. 
 
De informatiemakelaar staat centraal in het toezichts- en handhavingsproces. Hij of zij is in de gerealiseerde informatiepositie altijd afhankelijk van en/of werkt samen met inspecteurs, toezichthouders, handhavers, informatieanalisten, handhavingspartners, de politiek-bestuurlijke omgeving, bedrijven en burgers. De informatiemakelaar zal zich voortdurend moeten inzetten voor netwerkvorming binnen en buiten de handhavingsketen.
 
Als informatiemakelaar ben je ook in staat om de informatiebehoefte van de handhavingsprofessional te vertalen naar een concrete zoekvraag en weet je wat ervoor nodig is om de informatie te ontsluiten. In de voortdurend (en snel) veranderende omgeving is het lastig om de relevante informatie voortdurend actueel te houden. Ook moet de altijd optredende ‘information overload’ geordend worden en informatie op relevantie beheerd worden. 
 
Dit alles vraagt om specifieke competenties van de informatiemakelaar. Door de opleiding Informatiemakelen ontwikkelt de deelnemer de competenties om binnen een organisatie de verantwoordelijkheid voor het borgen, onderhouden en uitbouwen van de informatiepositie - van zowel de organisatie als geheel als de informatiemakelaar in het bijzonder - te kunnen dragen. 
 
De deelnemers zijn in staat informatie op waarde te beoordelen en de consequenties van informatiedeling met handhavingspartners in kaart te brengen. Deelnemers kunnen als volwaardige gesprekspartner op het gebied van informatiegestuurde handhaving optreden. Daardoor zijn de deelnemers na afronding van de opleiding in staat proactief - vanuit de eigen rol en positie - te functioneren in nalevingsvraagstukken. De opleiding Informatiemakelen wordt gegeven op post-Hbo niveau.
 
Meer informatie over de opleiding Informatieanalyse? Lees de factsheet of vraag vrijblijvend meer informatie. Bel daarvoor 085 - 876 9711 of neem contact op via info@kernel-groep.nl. Wij informeren u graag!